Barnsång

barnsånggrupp

Jag tar gärna hand om sångstunder för barn i olika åldrar och kommer gärna på besök i barngrupper i t ex förskola eller kyrklig verksamhet.
Jag kan också dela med mig av mina erfarenheter i ledar- och personalgrupper för verksamhet bland barn med sånger, ramsor, sånglekar och samtal om hur vi ser och bör bemöta barnen.

Boka!