Sånger

Att sjunga är ett väldigt bra sätt att umgås och ett bra sätt att dela med sig av tankar och förmedla budskap. Många av mina sånger är knutna till mitt arbete med barnverksamhet i kyrkan, men de flesta sångerna handlar om vardagen och livet, det svåra och fina med att leva.

Mässa för småfolk är skriven för oss vanliga människor som ibland känner oss lite små.

Knack, knack är det någon hemma? och 55 andra sånger är ett sånghäfte som passar alla åldrar, men som har en speciell inriktning till barnen och kyrklig verksamhet.

Kärlekens väg -musikgudstjänst med alla åldrar
Ett projekt för hela församlingen där barn och vuxna möts i stor delaktighet. Allt material beställs digitalt här, via min hemsida eller i pappersformat med rätt att kopiera.

Jag är ansluten till STIM och en del av mina sånger sprids via notutskick, t ex "Brukssånger" från Equmeniakyrkan. Lyssna gärna på en av sångerna från våren 2018 som jag skrivit: Välkommen hem

.